PANDEMİ ÖNLEMLERİ ve YARIŞMA STATÜSÜ

20 EYLÜL 2020

İçi mavi boyalı uzun alanlar start ve call room alanlarıdır.
Start alanı; 197M x 9M : 1773 metrekare
Dizilim : Yan yana 4 kişi tek hat arka arkaya 125 hat : 500 kişi
Mesafe : 3M X 1,5M : kişi başı 4,5 metrekare
Her 4 sporcu 5 saniye de bir start alacak 500 kişinin start alması ortalama;
125 hat X 5sn : 10dk

Kırmızı çıkış : 09:00 – 09:10
Siyah Çıkış : 09:10 – 09:20
Sarı Çıkış : 09:20 – 09:30
Lacivert Çıkış : 09:30 – 09:40
Yeliş Çıkış : 09:40 – 09:50

Call Room; 197M x 9M : 1773 metrekare
Dizilim : Yan yana 4 kişi tek hat arka arkaya 125 hat : 500 kişi
Mesafe : 3M X 1,5M : kişi başı 4,5 metrekare

Zaman kaybına uğramamak için call room da sırasını bekleyen sporcular start verilirken 500 sporcunun yerini aynı paralellikte ilerleyerek dolduracaklardır.

Parkurda sporcular start alana kadar maskelerini takmak zorundadırlar. Start verildikten sonra birinci maske çıkartma alanı 200M metre sonra yolun sağında ve solunda 5 er adet 5 er metre arayla konuşlanacak, ikinci maske çıkartma alanı ise starttan 1K sonra yolun sağında ve solunda 5 er adet 5 er metre arayla konuşlanacaktır.

SPONSORLARIMIZ

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nun gerçekleşmesi ve geliştirilmesi için bizimle birlikte koşan sponsorlarımız